Akční letáky
Doprava

Cena za dopravu u nás zakoupeného nábytku naším firemním vozidlem, bez výnosu:

Po dohodě nabízíme možnost odvozu starého, nebo nepotřebného nábytku, do sběrného dvora, na skládku odpadu, nebo třeba na chatu...

Vlastníme koncesi na provozování silniční motorové dopravy do 3,5 tuny včetně.

 

 

 

 

LM - interier na facebooku

Účely zpracování osobních údajů

 

Účely: právní základy

pro veškerá zpracování osobních údajů v  organizaci, s  výjimkou zaměstnanců

 

Jako správce osobních údajů Vám níže v textu označujeme účel zpracování osobních údajů, text

bez ztučnění označuje právní základ, jež je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy, že takové

zpracování je zákonné.

Níže uvedené platí pro veškerá zpracování, jež jako správce osobních údajů provádíme, s výjimkou

zpracování ve věci našich zaměstnanců.

 

Právní základy zpracování osobních údajů, tedy aby zpracování osobních údajů bylo zákonné,

jsou následující:

 

výslovný (svobodný a konkrétní) souhlas subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů nám udělil

souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat,

 

splnění smlouvy, což znamená, že musíme mít osobní údaje odběratele, dodavatelé či jiného

smluvního partnera, aby z naší strany bylo možné splnit smlouvu (objednávku), osobní údaje jsou

zapotřebí, aby bylo možné Vám zboží doručit, službu poskytnout tomu, kdo si ji objednal apod.,

 

splnění (zákonné) povinnosti – zahrnuje zpracování, které nám ukládá zákon, tedy např. že musíme

vystavit účetní/daňový doklad, že musíme evidovat žádost, kterou u nás podáte a jak jsme ji vyřídili

apod.,

 

ochrana životně důležitých zájmů – tato zpracování se nás obecně netýkají,

 

splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - tato zpracování se

nás obecně netýkají,

 

oprávněný zájem (správce), to je množina všech zpracování, která můžeme provádět v našem zájmu,

nikoliv však výslovně na Váš úkor.

Tedy např. je v našem oprávněném zájmu mít na našem webu funkční cookies, které zapisují Vaše

chování, aby web správně fungoval a zobrazoval Vám to, co hledáte.

Bez funkčních cookies by to dost nešlo; bez toho, abychom sbírali analytické cookies bychom nemohli

provádět statistiky, které nám říkají, jak máme pro Vás náš web udělat uživatelsky přívětivější nebo

i bezpečnější, oprávněných zájmů může být mnoho.

My Vám však vždy popíšeme proč to tak je, samozřejmě se proti tomu můžete bránit, k tomu jsme Vám

připravili vzory, abychom Vám výkon Vašich práv zjednodušili.

 

ODBĚRATELÉ

 

Registrace uživatelského účtu či členského účtu: plnění smlouvy

 

Objednávka:

 

její nedokončení/přijetí/potvrzení/zpracování/vyřízení/reklamace včetně souvisejících operací,

s výjimkou fakturace: plnění smlouvy

 

Ostatní odběratelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy

 

Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za odběratele: plnění smlouvy, oprávněný

zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků).

 

Cookies funkční: oprávněný zájem správce - zajištění funkčnosti webu.

 

Administrace systémů webu a jiných software: oprávněný zájem správce - správa systémů a

interní operace, např. řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování,

výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumůzajištění bezpečnosti platforem organizace

a zlepšování jejich parametrů.

 

Cookies analytické: oprávněný zájem správce - zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu,

včetně měření a optimalizace výkonů webu.

 

Statistická zpracování webu a jiných software: oprávněný zájem správce - zajištění a testování 

uživatelské přívětivosti webu, včetně měření jeho výkonů, tj. měření a optimalizace výkonů webu,

např. Google Analytics

 

Dotazník heuréka.cz: souhlas subjektu údajů

 

Zasílání obchodních sdělení správce, jež se věcně váže k historii objednávek nebo

poskytovaným službám: 

oprávněný zájem správce – tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR

 

Zasílání jiných obchodních sdělení správce anebo ve prospěch jiného správce: 

souhlas subjektu údajů

 

DODAVATELÉ

 

Dodavatelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy

 

Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele: plnění smlouvy, oprávněný

zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)

 

Smlouvy a jejich plnění s jinými třetími osobami: plnění smlouvy

 

Zpracování osobních údajů z jednostranných jednání třetích osob: oprávněný zájem (ke zjištění,

provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem

 

SPOLEČNÉ A OSTATNÍ

 

Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů

veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v jiných

právních vztazích:

plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo

jiný oprávněný zájem.

 

Komunikace/korespondence prostřednictvím elektronických i listinných komunikačních

prostředků: 

plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, jež souvisí s konkrétním právním postavením správce,

zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků anebo jiný obdobný oprávněný zájem.

 

Vedení účetnictví a výkaznictví k DPH: plnění zákonné povinnosti.

 

Zpracování osobních údajů, jež souvisí s jinou konkrétní evidenční povinností, uloženou

obecně závazným právním předpisem: splnění zákonné povinnosti

 

Ověření totožnosti: plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (zpravidla

ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)

 

Zpracování osobních údajů z procesních řízení: splnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný

zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)

 

Zpracování při uplatnění práv subjektů údajů: splnění zákonné povinnosti

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).