Akční letáky
Doprava

Cena za dopravu u nás zakoupeného nábytku naším firemním vozidlem, bez výnosu:

Po dohodě nabízíme možnost odvozu starého, nebo nepotřebného nábytku, do sběrného dvora, na skládku odpadu, nebo třeba na chatu...

Vlastníme koncesi na provozování silniční motorové dopravy do 3,5 tuny včetně.

 

 

 

 

LM - interier na facebooku

Příjemci osobních údajů

provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,

poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické,

organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické,

daňového poradenství apod.),

 

provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb a registrátoři doménových jmen

 

provozovatelé služeb kompletace a balení objednávek,

 

provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat

své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah

obchodní vazby takového provozovatele a organizace,

 

marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností produktů a služeb organizace,

 

provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech,

 

pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb

apod.,

 

poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,

 

poskytovatelé zdravotnických služeb a jiných služeb na úseku ochrany bezpečnosti a zdraví při práci,

včetně např. závodního lékaře atd. a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují

stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících

podmínek:

 

je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které

organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky a její zabalení, odeslání balíku

prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.),

 

jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),

 

jako součást systému hodnocení organizace či subjektu (např. www.heureka.cz),

 

za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích

služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem

(např. Google Analytics),

 

je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);

 

při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů organizace,

 

je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo

vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo

zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci,

při soudním řízení, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě

nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci

ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).